Strategia natională de protectie a infrastructurilor critice


Strategia nationala privind protectia infrastructurilor critice a fost elaborata in concordanta cu prevederile Strategiei nationale de aparare a Romaniei, ale Cartei albe a securitatii si apararii nationale si cu delimitarile conceptuale institutionale in domeniu atat de la nivel national, cat si international, stabilind astfel politicile si directiile de actiune din domeniu, necesare dezvoltarii si completarii cadrului normativ national.

Cuprins
1. Argument
2. Contextul general international
3. Situatia actuala si cadrul normativ existent in Romania
4. Vulnerabilitati, factori de risc si amenintari in domeniul protectiei infrastructurilor critice
5. Scop si obiective strategice
6. Principiile realizarii protectiei infrastructurilor critice
7. Directii de actiune, modalitati de realizare si rezultate asteptate pe termen scurt si mediu
8. Implicatii financiare
9. Mecanisme de implementare, monitorizare si evaluare

Strategie nationala de protectie a infrastructurilor criticeDownload
Strategia nationala de aparareDownload
Strategia de securitate nationala a RomanieiDownload
Strategia europeana de securitateDownload
The European Union Counter-Terrorism StrategyDownload
Government of Canada Position Paper on a National Strategy for Critical Infrastructure Protection Download
Canada - National Strategy for Critical InfrastructureDownload
Canada - Action Plan for Critical InfrastructureDownload
Australia - Critical Infrastructure Reselience StrategyDownload
Australia - Critical Infrastructure Reselience Strategy - An overview of activities to deliver the StrategyDownload
SUA - Homeland Security Strategy for Critical Infrastructure Protection in the field the Financial Services SectorDownload
Germania - National Strategy for Critical Infrastructure Protection Download
UK - The National Security Strategy of the United KingdomDownload
UK - Cyber Security Strategy of the United KingdomDownload