Pregatirea in domeniul protectiei infrastructurilor critice

Ocupaţia: ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene, cod COR: 242227

Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin in temeiul prevederilor art. 8, alin. (5) din OUG nr. 98 / 2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice aprobata cu modificari prin Legea nr. 18/2011, in termen de maximum 2 ani de la data abilitarii, de catre institutiile cu competente in domeniu a unitatilor de invatamant pentru formare si certificare profesionala in domeniul protectiei infrastructurilor critice, autoritatile publice responsabile si proprietarii / operatorii / administratorii de ICN/ICE sunt obligati sa asigure pregatirea personalului din cadrul compartimentelor specializate, desemnat sa indeplineasca functia de ofiter de legatura pentru securitatea ICN/ICE.

Institutii de invatamant superior acreditate care organizeaza, in conditiile legii, cursuri de pregatire pentru ocupatia ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene