PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE


Infrastructura critică reprezintă un element, un sistem sau o componentă a acestuia care este esenţial pentru menţinerea funcţiilor vitale ale societăţii, a sănătăţii, siguranţei, securităţii, bunăstării sociale sau economice a persoanelor, şi a căror perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel naţional ca urmare a incapacităţii de a menţine respectivele funcţii.

Protecţia infrastructurilor critice (PIC) este o activitate care are drept scop asigurarea funcţionalităţii, a continuităţii şi a integrităţii infrastructurilor critice naţionale şi europene (ICN şi ICE) pentru a descuraja, diminua şi neutraliza o ameninţare, un risc sau un punct vulnerabil. Într-o enumerare neexhaustivă, aceasta cuprinde activităţile desfăşurate succesiv privind identificarea infrastructurilor critice naţionale şi europene, desemnarea acestora, evaluarea şi analiza riscurilor, asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate din domeniul PIC, realizarea planurilor de securitate a operatorilor de infrastructură critică (PSO), stabilirea ofiţerilor de legătură şi a modului de realizare a comunicaţiilor, precum şi exerciţii, rapoarte, reevaluări şi actualizări ale documentelor elaborate pe linia protecţiei infrastructurilor critice.

Pentru stabilirea unei proceduri pentru identificarea şi desemnarea unei infrastructuri critice europene şi a unei abordări comune pentru evaluarea necesităţii de a îmbunătăţi protecţia unor astfel de infrastructuri, la nivelul Uniunii Europene a fost adoptată DIRECTIVA CONSILIULUI 2008/114/CE din 8 decembrie 2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora.

Coordonarea, la nivel naţional, a activităţilor privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice se realizează de către Primul-ministru care desemnează, în acest sens, un consilier de stat.

Responsabilitatea pentru realizarea cooperării între autorităţile publice responsabile şi structurile neguvernamentale revine Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, care va asigura punctul naţional de contact în relaţia cu alte State Membre, Comisia Europeană, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi alte structuri internaţionale, precum şi managementul reţelei CIWIN la nivel naţional.