NOUTATI/EVENIMENTE

 • In sectiunea LEGISLATIE poate fi descarcata H.G.R. nr. 683 din 19 septembrie 2016 privind desemnarea infrastructurilor critice europene şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • In sectiunea LEGISLATIE poate fi descarcata Decizia Prim-Ministrului nr. 126 din 7 aprilie 2016 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2016
 • COMUNICAT DE PRESA privind lansarea proiectului „Asigurarea comunicării şi pregătirii unitare specifice protecţiei infrastructurii critice” – ROFSIP2016OS6A16P01, cofinanțat din Fondul pentru Securitate Internă – Instrumentul de sprijin financiar pentru cooperare polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor.
 • In sectiunea LEGISLATIE poate fi descarcata Decizia Prim-Ministrului nr. 124/2016 privind desemnarea domnului Călin-Rolo Stoica, consilier la Cabinetul prim-ministrului, în calitate de coordonator, la nivel naţional, al activităţilor privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia
 • In continuarea activitatilor derulate pentru implementarea Directivei 2008/114/CE a Consiliului Uniunii Europene privind identificarea si desemnarea infrastructurilor critice europene si evaluarea necesitatii de imbunatatire a protectiei acestora si a legislatiei nationale in domeniul de referinta, Centrul de Coordonare a Protectiei Infrastructurilor Critice organizeaza, in data de 30.09.2015, masa rotunda cu tema "Reteaua ERNCIP - Oportunitati si parteneriate".
 • In sectiunea LEGISLATIE poate fi descarcata Hotărârea nr. 639/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naţionale
 • In sectiunea LEGISLATIE poate fi descarcata Decizia nr. 174/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia
 • In sectiunea PREGATIRE a site-ului sunt postate institutiile de invatamant superior care organizeaza, in conditiile legii, cursuri de pregatire pentru ocupatia ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene - Cod COR: 242227
 • Aici gasiti Ordinul nr. 170/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de identificare, desemnare şi protecţie a infrastructurilor critice în Ministerul Afacerilor Interne
 • A fost publicata Decizia nr. 166/2013 privind aprobarea Normele metodologice pentru realizarea / echivalarea / revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor / operatorilor / administratorilor de infrastructura critica nationala / europeana, a structurii-cadru a planului de securitate al proprietarului / operatorului / administratorului detinator de infrastructura critica nationala / europeana si a atributiilor ofiterului de legatura pentru securitate din cadrul compartimentului specializat desemnat la nivelul autoritatilor publice responsabile si la nivelul proprietarului / operatorului / administratorului de infrastructura critica nationala / europeana
 • A fost publicata Decizia nr. 165/2013 privind aprobarea Calendarului principalelor activitati ale Grupului de lucru interinstitutional privind protectia infrastructurilor critice
 • A fost publicata HGR nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice nationale
 • A aparut Decizia Comisiei C(2012)6299final pentru adoptarea programului anual de lucru pentru anul 2013 "Prevenirea, pregatirea si managementul consecintelor terorismului si a altor riscuri legate de securitate" ca parte a Programului General "Security and Safeguarding Liberties"
 • EFFIS - European Forest Fire Information System (European Commission - Joint Research Centre)
  Pentru accces apasati aici