LEGISLAŢIE

Acte normative nationale in domeniul protectiei protectiei infrastructurilor critice

O.U.G. nr. 98 din 03.11.2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice download about: Headline and associate teaser
HGR nr. 1.110 din 3 noiembrie 2010 privind componenta, atributiile si modul de organizare ale Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice download about: Headline and associate teaser

H.G.R. nr. 718 din 13.07.2011 privind Strategia naţională de protecţie a infrastructurilor critice download about: Headline and associate teaser

HGR nr. 1154 din 16.11.2011 pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificarii potentialelor infrastructuri critice nationale si privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale si stabilirea nivelului de criticitatedownload about: Headline and associate teaser

HGR nr. 1198 din 4.12.2012 privind desemnarea infrastructurilor critice nationale download about: Headline and associate teaser

H.G.R. nr. 683 din 19 septembrie 2016 privind desemnarea infrastructurilor critice europene şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor download about: Headline and associate teaser

Decizia nr. 53 din 02.05.2011 privind aprobarea componentei Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a acestuiadownload about: Headline and associate teaser

Decizia 35 din 15.02.2012 privind aprobarea Calendarului principalelor activitati pe anul 2012 ale Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice download about: Headline and associate teaser

Decizia 43 din 22.02.2012 privind aprobarea Planului de actiune pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea obiectivelor Strategiei nationale privind protectia infrastructurilor critice download about: Headline and associate teaser

Decizia nr. 165/2013 privind aprobarea Calendarului principalelor activitati ale Grupului de lucru interinstitutional privind protectia infrastructurilor critice download about: Headline and associate teaser

Decizia nr. 166/2013 privind aprobarea Normele metodologice pentru realizarea / echivalarea / revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor / operatorilor / administratorilor de infrastructura critica nationala / europeana, a structurii-cadru a planului de securitate al proprietarului / operatorului / administratorului detinator de infrastructura critica nationala / europeana si a atributiilor ofiterului de legatura pentru securitate din cadrul compartimentului specializat desemnat la nivelul autoritatilor publice responsabile si la nivelul proprietarului / operatorului / administratorului de infrastructura critica nationala / europeana download about: Headline and associate teaser

Decizia nr. 187 din 24 aprilie 2014 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2014 download about: Headline and associate teaser

Decizia nr. 83 din 27 februarie 2015 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2015 download about: Headline and associate teaser

Decizia nr. 174/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia download about: Headline and associate teaser

Decizia nr. 124 din 31 martie 2016 privind desemnarea domnului Călin-Rolo Stoica, consilier la Cabinetul prim-ministrului, în calitate de coordonator, la nivel naţional, al activităţilor privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia download about: Headline and associate teaser

Decizia nr. 126 din 7 aprilie 2016 privind aprobarea Calendarului principalelor activităţi ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice pe anul 2016 download about: Headline and associate teaser
Acte normative europene in domeniul protectiei infrastructurilor critice
  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on a European Programme for Critical Infrastructure Protection download about: Headline and associate teaser

  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on a new approach to the European Programme for Critical Infrastructure Protection Making European Critical Infrastructures more secure download about: Headline and associate teaser

 • Critical Infrastructure Protection in the fight against terrorism 26/10/2004 download
 • EU Critical Infrastructure Protection (CIP) 27/09/2005download
 • EU Critical Infrastructure Protection (CIP)28/10/2005download
 • Draft Council conclusions on the European Programme for the Protection of Critical Infrastructure 08/11/2005 download
 • Draft Council conclusions on the European Programme for the Protection of Critical Infrastructure 10/11/2005 download
 • Draft Council conclusions on Principles for the European Programme for Critical Infrastructure Protection 21/11/2005 download
 • Adoption of Council conclusions on Principles for the European Programme for Critical Infrastructure Protection 21/11/2005download
 • Green Paper on a European programme for critical infrastructure protection 24/11/2005download
 • Draft Council Conclusions on a European Programme for Critical Infrastructure Protection 01/03/2007 download
 • Adoption of the Council Conclusions on a European Programme for Critical Infrastructure Protection 23/03/2007 download
 • Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Protecting Europe's Critical energy and Transport Infrastructure (modified) 26/06/2007 download
 • Working Party on Civil Protection (PROCIV) with the participation of experts in critical infrastructure protection|Working Party on Civil Protection 21/02/2008 download
 • COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Critical Information Infrastructure Protection "Protecting Europe from large scale cyber-attacks and disruptions: enhancing preparedness, security and resilience" download
 • COM(2009)Final „Protejarea Europei de atacuri cibernetice si perturbatii de amploare: ameliorarea gradului de pregătire, a securitătii si a rezilientei” download