ÎNTRUNIRI

Intrunirea reprezentanților Centrului cu oficialii georgieni privind problematica protecției infrastructurilor critice

Organizator: Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Participanţi: reprezentanţi ai Centrului de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din România şi reprezentanţi ai Centrului Național de Management al Crizelor precum şi ai Departamentului de Apărare din cadrul Biroului Consiliului de Securitate și de Gestionare a Crizelor de Stat a Georgiei
Loc de desfăşurare:sediul CCPIC din Ministerul Afacerilor Interne.
Data: 27 martie 2017
Obiectiv principal: dezbatere privind modalităţile de diseminare a bunelor practici din Romania şi Georgia în domeniul protecției infrastructurilor critice

Atelier de lucru cu statele vecine UE în domeniul protecţiei infrastructurilor critice

Organizatori: Direcţia Generală Migraţie şi Afaceri Interne din cadrul Comisiei Europene în parteneriat cu Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
Participanţi: reprezentanţii punctelor naţionale de contact din 17 state membre ale UE şi reprezentanţi din 8 state nemembre UE
Loc de desfăşurare: Sediul Băncii Naţionale a României şi sediul Ministerului Afacerilor Interne.
Perioada: 16 - 17 martie 2017
Obiectiv principal: dezvoltarea cooperării regionale în contextul dezvoltării dimensiunii externe a Programului European pentru Protecţia Infrastructurilor Critice

Masa rotundă cu tema "Rețeaua ERNCIP - Oportunități și parteneriate"

Organizatori: CCPIC
Participanţi: laboratoarele şi facilităţile de testare autorizate la nivel naţional
Loc de desfăşurare: Sala de Marmură, sediul M.A.I.
Data: 30.09.2015
Principalul obiectiv: promovarea conceptului de protecție a infrastructurilor critice precum și a proiectului european derulat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene cu accent pe prezentarea beneficiilor generate de includerea laboratoarelor și facilităților de testare existente la nivel național în cadrul Bazei de date (Inventar) dezvoltat în acest proiect.

SIMPOZION NATIONAL cu tema "Mecanisme si bune practici utilizate in procesul de desemnare a infrastructurilor critice"

Organizatori: CCPIC din cadrul MAI
Loc de desfasurare: Bucuresti, Casa de Cultura a M.A.I.
Data: 29.11.2010

Sesiunile Simpozionului
- FORME ŞI METODE DE ANALIZĂ A INFRASTRUCTURILOR CRITICE
- MECANISME DE MANAGEMENT AL RISCURILOR PENTRU PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
- ABORDĂRI PROCESUALE PRIVIND IDENTIFICAREA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
- NECESITĂŢI ŞI OPORTUNITĂŢI PRIVIND FORMAREA ŞI PREGĂTIREA SPECIALIŞTILOR ÎN DOMENIU

Video simpozion.avi

Formatul electronic al lucrarilor aferente sesiunilor simpozionului se gasesc pe CD-ul cu ISBN: 978-606-560-155-0

Prima intrunire privind PIC intre uniunea Europeana si Federatia Rusa (Helsinki, 7 - 8 Decembrie 2006)

Report on the First Expert Meeting on Critical Infrastructure Protection between European Union and the Russian Federation (Helsinki, 7 - 8 December 2006) 18/12/2006 download

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) of the European Parliament and NATO Parliamentary Assembly Joint Seminar:The protection of the European critical infrastructure 12/02/2007

Informaredownload