INTERSECTORIAL


Sectoarele vitale ale societăţii sunt conectate şi dependente, ceea ce creează numeroase oportunităţi dar şi vulnerabilităţi. O perturbare produsă într-un sector poate afecta mai multe sectoare şi viceversa. Interdependenţele sunt acele legături sau conexiuni cel puţin biunivoce între două sau mai multe produse şi/sau servicii prin care starea de funcţionare / continuitate a furnizorului intercondiţionează funcţionalitatea / continuitatea receptorului, în timp ce dependenţele sunt legături fizice sau logice univoce între aceleaşi produse şi / sau servicii.

Documente de referinţă:
Study on Risk Governance of European Critical Infrastructures in the ICT and Energy SectorDownload pdfabout: A h3 level heading inside a featurebox div

Final Report On Study on Critical Dependencies of Energy, Finance and Transport Infrastructures on ICT Infrastructure Downloadabout: A h3 level heading inside a featurebox div