Reteaua Europeană de Referintă privind Protectia Infrastructurilor Critice - E.R.N.C.I.P.


E.R.N.C.I.P. (European Reference Network for Critical Infrastructure Protection) este o reţea test destinată îmbunătătirii capabilitătilor Uniunii Europene de a proteja infrastructurile critice ale acesteia prin furnizarea unor facilităti experimentale pentru studiul securitătii, prin dezvoltarea unor sisteme ti tehnologii în domeniu si prin diseminarea datelor privind măsurile de securitate si bunele practici din domeniul stiintei.

Website oficial: click aici

ERNCIP Handbook 2017 edition Version 1.0Downloadabout: Headline and associate teaser