DIRECTIVA CE NR.114/2008


DIRECTIVA CONSILIULUI 114 din 8 decembrie 2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora stabileşte o procedură pentru identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene („ICE”) şi o abordare comună pentru evaluarea necesităţii de a îmbunătăţi protecţia acestor infrastructuri, în scopul de a contribui la protecţia persoanelor.

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 12 ianuarie 2011. O reexaminare a directivei va începe la 12 ianuarie 2012.

Pentru acordarea de asistenţă Statelor Membre privind aplicarea Directivei, a fost realizat ghidul "Linii directoare facultative pentru aplicarea Directivei Consiliului privind identificarea şi desemnarea Infrastructurilor Critice Europene precum şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei lor".

 • Schema logică a proceselor de identificare, desemnare şi post-desemnare a Infrastructurilor Critice Europene download
 • Document de lucru al Comisiei Europene privind revizuirea Programului European pentru Protectia Infrastructurilor Critice - EPCIP [SWD(2012)190 final/22.6.2012]download

Documente elaborate in procesul de negociere al Directivei Consiliului nr. 114/2008

 • COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENTdownload
 • Proposal for a DIRECTIVE OF THE COUNCIL on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection 18/12/2006download
 • Commission staff working document Accompanying document to the Proposal for a Council Directive on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection Impact Assessment 18/12/2006download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection 11/05/2007 download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection 18/06/2007 download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection 17/07/2007 download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection 03/08/2007download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection 27/09/2007 download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection 19/10/2007 download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection 09/11/2007 download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection - Draft progress report 13/11/2007 download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection 15/11/2007 download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection Progress report on work on a European Programme for Critical Infrastructure Protection 21/11/2007 download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection - Draft progress report on work on a European Programme for Critical Infrastructure Protection 21/11/2007 download
 • Communication from the Commission on a European Programme for Critical Infrastructure Protection Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection = Presidency questionnaire%23/01/2007 download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection 23/11/2007 download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection 05/12/2007 download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection 21/12/2007 download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection 08/01/2008 download
 • Proposal for a Directive of the Council on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection 31/01/2008 download