CONTACT

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

Adresa: Piata Revolutiei nr.1 A, sect. 1, cod poştal 010086, Bucuresti, România
Tel. +40 21 264 85 40
Website: http://ccpic.mai.gov.ro
E-mail: