AUTORITĂŢI PUBLICE RESPONSABILE


Autorităţile publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice din România, conform OUG nr. 98 din 3 Noiembrie 2010, sunt următoarele:
- Ministerul Afacerilor Interne
- Ministerul Economiei
- Ministerul Transporturilor
- Ministerul pentru Societatea Informationala
- Ministerul Apărării Naţionale
- Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
- Ministerul Educatiei Nationale
- Ministerul Sănătăţii
- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
- Serviciul Român de Informaţii
- Seviciul de Informaţii Externe
- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
- Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
- Agenţia Spaţială Română

Atributiile autoritatilor publice responsabile sunt urmatoarele:
a)stabilesc criteriile sectoriale/intersectoriale si pragurile critice aferente acestora;
b)coordoneaza activitatile specifice procesului de identificare a ICN/ICE, in domeniul de responsabilitate;
c)propun desemnarea ICN/ICE corespunzator sectoarelor aflate in responsabilitate;
d)informeaza Guvernul, prin consilierul de stat desemnat, asupra stadiului de implementare a actelor normative in domeniu;
e)verifica modul de indeplinire de catre proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE a obligatiilor stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta si aplica, prin personalul imputernicit, sanctiuni pentru nerespectarea acestora;
f)avizeaza PSO pentru sectoarele aflate in domeniul de responsabilitate;
g)participa, la solicitarea M.A.I. prin Centrul de coordonare a PIC, la discutiile bilaterale/multilaterale in vederea incheierii acordurilor pentru desemnarea ICE;
h)stabilesc/dispun, dupa caz, masuri de imbunatatire a activitatii specifice ICN/ICE in domeniul de responsabilitate;
i)informeaza M.A.I. asupra stadiului identificarii ICN/ICE din domeniul de responsabilitate;
j)asigura resursele financiare necesare organizarii si desfasurarii activitatilor specifice in domeniul PIC;
k)participa, la solicitarea Comisiei Europene, la elaborarea orientarilor pentru aplicarea criteriilor sectoriale si intersectoriale si la aproximarea valorilor pragurilor critice care se utilizeaza pentru identificarea ICE.