SECTORUL ALIMENTATIE


Ordin comun nr. 180/2.302/5.240/41 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente sectorului ICN — infrastructura critica nationala — „Alimentatie”downloadabout: A h3 level heading inside a featurebox div