SECTORUL TIC


COM(2011)163final/31.3.2011 privind protectia infrastructurilor critice de informatie „Realizari si etape urmatoare: catre un context global de securitate cibernetica" downloadabout: A h3 level heading inside a featurebox div

European principles and guidelines for Internet resilience and stability - Version of March 2011 - downloadabout: A h3 level heading inside a featurebox div

Ordinul nr. 610/M.46/4.380/265/10.201/149 — Ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului apararii nationale, al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului Roman de Informatii si al directorului Serviciului de Informatii Externe privind stabilirea criteriilor sectoriale si pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice nationale din sectorul tehnologia informatiei si comunicatiilor downloadabout: A h3 level heading inside a featurebox div

Ordinul nr. 213/M.36/3.790/203/6.118/154 — Ordin al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului apararii nationale, al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului Roman de Informatii si al directorului Serviciului de Informatii Externe pentru aprobarea Metodologiei de identificare a infrastructurilor critice nationale din sectorul tehnologia informatiei si comunicatii downloadabout: A h3 level heading inside a featurebox div