GRUPUL DE LUCRU INTER-INSTITUŢIONAL PENTRU PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE


Grupul de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice este format din experti/specialisti desemnati de autoritatile publice responsabile prevazute in anexa la HGR 1110 din 3 Noiembrie 2010 privind componenta, atributiile si modul de organizare ale Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice.

Grupul de lucru este coordonat de un consilier de stat desemnat de primul-ministru. La sedintele grupului de lucru pot fi invitati si alti experti/specialisti in domeniul infrastructurilor critice din mediul economic, academic si organizatiile neguvernamentale.

Nominalizarea expertilor/specialistilor din partea autoritatilor publice responsabile in cadrul grupului de lucru se face prin ordin al conducatorilor acestora.

Grupul de lucru isi desfasoara activitatea in cadrul sedintelor organizate lunar sau atunci cand situatia o impune si are urmatoarele atributii principale:
a) realizeaza evaluarea intersectoriala a vulnerabilitatilor, riscurilor si amenintarilor la adresa infrastructurilor critice;
b) analizeaza si formuleaza puncte de vedere pentru proiectele de acte normative din domeniul protectiei infrastructurilor critice care urmeaza sa fie aprobate/adoptate de Guvern;
c) analizeaza trimestrial evolutia procesului de identificare a infrastructurilor critice si il informeaza pe primul-ministru, prin consilierul de stat prevazut la art. 1 alin. (2), cu privire la stadiul si masurile ce se impun in vederea imbunatatirii activitatii in domeniu;
d) analizeaza si propune masuri de implementare a unui sistem de avertizare timpurie in domeniul infrastructurilor critice si de imbunatatire a acestuia;
e) elaboreaza ghiduri/manuale de proceduri si bune practici in domeniu;
f) asigura promovarea, in mod unitar, a politicilor in domeniul formarii profesionale si cercetarii stiintifice specifice domeniului protectiei infrastructurilor critice;

Secretariatul tehnic permanent al grupului de lucru se asigura de Ministerul Administratiei si Internelor, prin Centrul de coordonare a protectiei infrastructurilor critice, structura functionala in cadrul Directiei generale management operational.